HRMedia & events

HRmedia & events is uitgever van de regionale maandbladen “De Marumer/De Leekster” en “De Grootegaster”. De “Leekster/Marumer” verschijnt maandelijks huis-aan-huis in een oplage van ca. 15ooo ex. in de voormalige gemeenten Marum en Leek met een eigen identiteit voor beide titels. “De Grootegaster” verschijnt 6x per jaar in de dorpen van de voormalige gemeente Grootegast in een oplage van ca. 7500 ex.  Hierdoor houden de kranten een zeer regionaal karakter en blijft de lezer dicht betrokken bij zijn of haar omgeving. Voor adverteerders geeft het de mogelijkheid om zeer gericht de beoogde doelgroep te bereiken met een beperkt budget.

Drukwerk

Daarnaast kunt u bij HRmedia ook terecht voor Folders, Flyers, Posters en overig drukwerk.

HRmedia staat voor betrokkenheid, persoonlijk advies, samenwerking en service