De Grootegaster

Formaten/Tarieven

bladformaat 279 mm x 398 mm (tabloid)
zetspiegel 264 mm x 398 mm
kolombreedte 60 mm
papiersoort 48 grams

prijzen op aanvraag

 

Info

Verschijningsdata 2023

21 februari 20 juni 14 november
25 april 19 september 12 december

 

Deadline
6 dagen voor verschijningsdatum

 

Contact
Stuur een mail