De Grootegaster

Formaten/Tarieven

bladformaat 279 mm x 398 mm (tabloid)
zetspiegel 264 mm x 398 mm
kolombreedte 60 mm
papiersoort 52 grams, verbeterd wit

prijzen op aanvraag

 

Info

Verschijningsdata 2022

23 februari 22 juni 16 november
27 april 21 september 14 december

 

Deadline
6 dagen voor verschijningsdatum

 

Contact
Stuur een mail