De Grootegaster

Formaten/Tarieven

bladformaat 279 mm x 398 mm (tabloid)
zetspiegel 264 mm x 398 mm
kolombreedte 60 mm
papiersoort 48 grams

prijzen op aanvraag

 

Info

Verschijningsdata 2024

20 februari 25 juni 12 november
23 april 17 september 17 december

 

Deadline
5 dagen voor verschijningsdatum

 

Contact
Stuur een mail